Usługi projektowe

Maj 24th, 2014 Posted by No Comment yet

Usługi projektowe

 • Przygotowanie projektów branżowych instalacji elektrycznych, niskoprądowych sanitarnych i konstrukcyjno-budowlanych, poczynając od fazy koncepcyjnej kończąc na projekcie wykonawczym.
 • Przygotowanie dokumentacji przetargowej
.
 • Przygotowanie analiz ekonomicznych i energetycznych dla prezentowanych koncepcji wyposażenia instalacyjnego budynków.
 • Uzyskiwanie potrzebnych pozwoleń oraz uzgodnień.
 • Nadzór autorski

We współpracy z naszymi partnerami możemy zaoferować skoordynowane projekty wielobranżowe:

 • instalacje elektryczne,
 • instalacje teletechniczne,
 • instalacje wentylacji, klimatyzacji, ogrzewania i chłodzenia,
 • instalacje wodno-kanalizacyjne i przeciwpożarowe,
 • instalacje gaśnicze tryskaczowe i gazowe,
 • transport pionowy,
 • zewnętrzna infrastruktura instalacyjna,
 • projekty konstrukcji.

The comments are closed.